Matalassos i equips de descans a (Tarraco descans)

-Matalassos de Molles Ensacats
- Matalassos Viscolàstica
- LLits articulats

​​